Złotokapy na ul. Złotej

Wiosną 2022 roku Wydział Infrastruktury Drogowej zrealizował w ramach nowych nasadzeń rabatę u zbiegu ulic Złotej i Srebrnej w południowej części Swarzędza (przy granicy z Zalasewem). Skoro rabata sąsiaduje z ulicą Złotą, jej główny element stanowią złotokapy, uzupełnione niską zielenią złożoną z bylin i traw: suchodrzewu, perowski oraz kostrzewy sinej.