WID to nie tylko zieleń…

I nie tylko drogi, choć wpisane są one nawet w nazwę wydziału (Wydział Infrastruktury Drogowej – w skrócie: WID)

Z inicjatywy władz Miasta i Gminy Swarzędz oraz w przy ogromnym zaangażowaniu pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej w naszym mieście stanęły trzy serca, w które można wrzucać plastikowe nakrętki.

Dochód ze sprzedaży nakrętek przekazywany jest na cele charytatywne – leczenie i rehabilitację chorych dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://swarzedz.pl/index.php?id=49&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18144&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=180487194337e1888eba7e07f7d72d7c

Wszystkie osoby chętne do odbioru nakrętek z naszych serduszek zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Infrastruktury Drogowej telefonicznie: 61 65-12-410 bądź mailowo: wid@swarzedz.pl

/ap/

/Bartosz Kusz/