Zajęcie pasa drogowego

Szanowni Mieszkańcy! Okres wiosenno-letni sprzyja planowaniu remontów. W ferworze załatwiania wielu spraw, a także zgrywania wszystkich terminów może nam umknąć fakt, że ustawienie w pasie drogowym rusztowania czy też kontenera na odpady budowlane wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Wobec czego, w pierwszej kolejności należy przedłożyć do zaopiniowania projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ustawienia rusztowania w pasie drogowym. Po uzyskaniu powyższego, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, który dostępny jest na stronie internetowej urzędu (TUTAJ) lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzymuje przedmiotowe zezwolenie i dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie planowanych prac.

W razie pytań i wątpliwości osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Drogowej poprzez numer telefonu 61 65-12-410 lub skrzynkę mailową wid@swarzedz.pl